Saturday 23 July 2011

Vietnamese Translation No.2

Thanks again to Henry Ngo for his Vietnamese translation of one of our articles. This one is from our Tips For Better Business series - Greeting your customer. http://www.victraders.com/2011/05/tips-for-better-business-no2.html


Chào hỏi khách hàng -  Một điều đơn giản nhưng rất quan trọng. 

Bạn có hoàn hảo ở việc đánh giá khách hàng? Bạn có thường ngạc nhiên khi một khách hàng "không
có cơ hội" trở thành một khách hàng trả tiền? 
Một lời chào đơn giản cũng giúp bạn giao tiếp tốt hơn với khách hàng .... và đừng lo lắng nếu họ
không liên lạc lại bằng mắt ngay lập tức (rất nhiều khách hàng không). Họ chỉ đơn giản có thể phản
ứng với một kinh nghiệm mua sắm xấu gần đây. 

Điều gì tạo nên một lời chào tốt? 
                                1. Ngay lập tức chào khách hàng khi bạn thấy họ - không chậm trễ. 
                                2. Hãy nhiệt tình & Chân thành - nếu lời chào không xuất phát từ trái tim, nó sẽ
không hiệu quả. Hãy là chính mình. 
                                3. "Tôi có thể giúp gì bạn?" Chuyển tải tình cảm đúng, nhưng bạn có thể tìm một
lời chào ít được sử dụng hơn. 
                                4. Hiểu khách hàng của bạn - nghe, nhìn và học hỏi. Nếu bạn đánh giá một cách
chính xác khách hàng của bạn, bạn sẽ thành công. 
                                5. Hãy đối xử với khách hàng của bạn theo cách bạn muốn được đối xử. Bạn có
thể không thích bị làm phiền khi bạn mua sắm trong các cửa hàng nhưng  bạn có bao giờ bị xúc
phạm bởi  lời chào "Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể gì giúp anh/chị". 

Không phải là luôn luôn dễ dàng để chọn lời chào thích hợp nhưng sẽ là không chấp nhận được nếu
bạn lờ khách hàng đi.