Sunday 17 July 2011

Vietnamese Translation No.1

Trader volunteer, Henry Ngo, has been good enough to translate some of our articles for the convenience of many of our traders with Vietnamese heritage. This first article refers to tips for better business. -http://generalmerchandisetraders.blogspot.com/2011/05/tips-for-better-business-no1.html

1.  Thường xuyên thay đổi cách bày hàng

Các trung tâm mua sắm luôn cố gắng để khách hàng cảm thấy thú vị, biến mỗi lần mua sắm thành một
cuộc phươu lưu. Họ cố ý làm khách hàng lạc trong môi trường mua sắm. Khách hàng ghi nhớ các
thông tin cơ bản trong trí nhớ và khi ghé thăm gian hàng của bạn họ bị ảnh hưởng bởi những gì họ
thấy lần cuối cùng. Nếu bạn thay đổi cách bày hàng, bạn thay đổi nhận thức của họ về các mặt hàng
bạn bán, họ sẽ thấy các mặt hàng mà họ chưa để ý từ những lần trước và cảm thấy thích thú hơn. Đây
là một cách đơn giản và ít tốn kém để cải thiện kinh nghiệm mua hàng của khách hàng và để bán được
tất cả các mặt hàng mà bạn có.